• facebook
  • Twitter

Üçüncü: Grup5 Beyza Nur Kahyaoğlu – Türk-Alman Üni. Ecem Bayrak – Dumlupınar Üni. Elif Sağlık – Ufuk Üni. Eren Çetin – Koç Üni. Miraç Can Yılmaz – Düzce Üni. Nergis Bilge – Sabancı Üni.